P.P.H KOSIEK

Firma P.P.H KOSIEK użytkuje wykrywacz metali ES-IMD-I-4008F oraz JS 5035, produkcji firmy ELEKTRONIK SYSTEM Piotr Cieśliński.

Urządzenie to zostało zakupione po wcześniejszych uzgodnieniach warunków pracy oraz szczegółowych parametrów technicznych. Do dnia dzisiejszego wykrywacz metali pracuje w trybie ciągłym bez zarzutów. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do pracy maszyn. Poziom detekcji obydwu urządzeń spełnia wymogi audytów firm zewnętrznych.

W naszych warunkach produkcyjnych wymagana jest doskonałość detekcji i stabilności pracy, wymagania te spełnione są w 100%. Serwis jest szybki i profesjonalny, a koszty obsługi serwisowych są na rozsądnym poziomie.

Dlatego możemy wszystkim polecić Firmę ELEKTRONIK SYSTEM Piotr Cieśliński, jako producenta maszyn do kontroli produktów w zastosowaniu przemysłu spożywczego.