Najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli jakości w przemyśle spożywczym, przy produkcji m. in. mięsa, ryb, owoców oraz warzyw zapewniają nasze najnowszej generacji Detektory X-Ray do żywności. Nasze Skanery X-Ray mają możliwość badania produktów podawanych luzem i we wszelkich opakowaniach PET, PE, VACUM z metalizą, wszelkich opakowaniach szklanych (butelki, słoiki) z zamknięciem metalowym. aluminiowych, puszkach metalowych. Odnajduje szkło w szkle metal w metalu.

Wykrywacze ciał obcych X-Ray pozwalają dostarczyć produkt najwyższej jakości, bez zanieczyszczeń w postaci różnych ciał obcych, takich jak wszelkie metale, kamienie, szkło, kości, twardy plastik oraz wszystkiego co tonie w wodzie. Dzięki temu producenci mogą ograniczyć ryzyko wycofania produktu z rynku oraz skrócić przestoje w produkcji. Skuteczne eliminowanie produktów zanieczyszczonych metalami i ciałami obcymi pozwala wytwórcom zabezpieczyć się przed ewentualnymi reklamacjami, co często skutkuje obniżeniem wartości pojedynczego produktu przez nabywcę.

Zapraszamy do współpracy!